ગાંધીનગર / પ્રાથમિક-માધ્યમિક શાળાના શિક્ષકોની બદલીને લઇ મોટા સમાચાર: શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા લેવાયો મહત્વનો નિર્ણય!

Big news regarding the transfer of primary-secondary school teachers

પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શાળાના શિક્ષકોની બદલીઓ પર લાગશે રોક, બોર્ડની પરીક્ષા અને શાળાઓની આગામી પરીક્ષાને લઈને શિક્ષકોની બદલીઓ હાલના તબક્કે નહીં થાય.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ