નિવેદન / આજે ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારનું પ્રથમ બજેટ થશે રજૂ, નાણામંત્રીએ કહ્યું આ બજેટ ખેડૂત,યુવાનો અને મહિલાઓ માટે રહશે સારૂ

Bhupendra Patel governments first budget will be presented today

આજે વિધાનસભમાં નાણાકીય વર્ષ 2023-24નું બજેટ રજૂ થશે. જેને લઈને લોકો મોટા ભાગના ક્ષેત્રમાં રાહતની ઝંખના રાખીને બેઠા છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ