ઓટો / ઓટોમોબાઇલ સેક્ટરમાં છવાઇ 19 વર્ષની સૌથી મોટી મંદી, લાખો લોકોએ ગુમાવી નોકરી

auto sales hit rock bottom july 2019 sees 31 percent decline news
Loading...
Loading...

જોવા જેવું વધુ જુઓ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ