ખુશખબર / અરવલ્લીના ખેડૂતો માટે સિંચાઇના પાણીને લઇને આવ્યાં સૌથી મોટા સમાચાર

arvali farmer irrigation water

અરવલ્લીના ખેડૂતો માટે મેશ્વો જળાશયમાંથી સિંચાઇ માટે ચોથા તબક્કાનું પાણી છોડાયું.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ