સાહેબ વાત મળી છે / IPS લોબીના ધમપછાડા વચ્ચે PI બરાબરના ભરાયા, VVIP મૂવમેન્ટ હોય ત્યારે જ પોલીસનો રે‌ડિયમ જેકેટ અને ડંડાવાળો દેખાડો

Amid IPS lobby's thrashing, PIs fill in, radium-jacketed and baton-wielding police appear only when there is a VVIP movement.

પોલીસ કર્મચારીઓએ દારૂનો ધંધો તેમજ જુગારનો ધંધો કરતા ગુનેગારોને ફોન કરીને કહી દીધું છે કે, રથયાત્રા આવે છે એટલે દારૂ જુગારનો ધંધો પોતાના રિસ્ક પર કરજો

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ