અમદાવાદ / AMC આકરાં પાણીએઃ દક્ષિણ-પશ્ચિમ ઝોનની 40 મિલકતની જાહેર હરાજીનાં ચક્ર ગતિમાન, જુઓ કઈ કઈ

AMC set wheels in motion for collection of property tax

જોધપુર, વેજલપુર, મક્તમપુરા જેવા વોર્ડ ધરાવતા શહેરના દક્ષિણ-પશ્ચિમ ઝોનની કુલ 40 કોમર્શિયલ મિલકતને તંત્રે અલગ તારવીને તેના કબજેદારને આજે જાહેર નોટિસ આપી છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ