એલર્ટ / BIG BREAKING: પેરિસના એફિલ ટાવરને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ઘમકી, એરિયા કરાવ્યો ખાલી

A threat has been made to blow up the Eiffel Tower in Paris. The Eiffel Tower has been fully evacuated following a bomb...

પેરિસમાં એફિલ ટાવરને ઉડાવી દેવાની ધમકી આપવામાં આવી છે. બોમ્બની માહિતી મળ્યા બાદ એફિલ ટાવરને સંપૂર્ણ રીતે ખાલી કરાવવામાં આવ્યો છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ