અપીલ / ભારતમાં લગ્ન કરો , મેડ ઈન ઈન્ડિયા વસ્તુ વાપરો...: દેશવાસીઓને PM મોદીની 9 ખાસ અપીલ

9 special appeals of PM Modi to the countrymen

વડાપ્રધાન દ્વારા દેશનાં નાગરિકોને ભાવિ પેઢીનાં ભવિષ્યને લઈ દરેક નાગરિકને નવ આગ્રહ કરવા કહ્યું છે. જેમાં લોકો દ્વારા મેડ ઈન્ડિયાની ચીજ વસ્તુ ખરીદવાનો આગ્રહ રાખો. તેમજ ડ્રગ્સ તેમજ નશાખોરી જેવા દૂષણથી આજની યુવા પેઢીને દૂર રહેવા અપીલ કરી છે. તે સિવાય ખેડૂતો માટે પણ અનેક સૂચનો કર્યા છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ