સહાય પેકેજ / આગામી 100 દિવસમાં આ યોજના હેઠળ ખેડૂતોને 417 કરોડ ચૂકવાશે, ગુજરાત સરકારની મોટી જાહેરાત

417 crores will be paid to farmers under this scheme in the next 100 days, a big announcement by the Gujarat government

ખેડૂતોના ઝીરો ટકા પાક ધિરાણ યોજના હેઠળ આગામી 100 દિવસમાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા રૂ.417 કરોડની રકમ વ્યાજ સહાય પેટે ચૂકવવામાં આવશે. તેવું પ્રવક્તા મંત્રી ઋષિકેશભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ