સંશોધન / વૈજ્ઞાનિકોએ બનાવ્યા 3d પ્રિન્ટિંગથી ધરાવતા હાર્ટના પાર્ટ્સ, હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટમાં બનશે મદદરૂપ

3D bioprinting heart by scientists

અમેરિકાના વિજ્ઞાનીઓ થ્રીડી બાયો પ્રિન્ટર ટેકનોલોજીથી હાર્ટના કામ કરી શકે તેવા ભાગ બનાવવામાં સફળ થયા છે.વિજ્ઞાનીઓએ આપણા શરીરની ચામડી અને ટીશ્યુ જેમાંથી બને છે તે એક પ્રકારના પ્રોટિન કોલેજનનો જ ઉપયોગ કર્યો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ