જાણવા જેવું / નવરાત્રીમાં કેમ રમવામાં આવે છે ગરબા? જાણો ક્યારે અને કઈ રીતે થઈ તેની શરૂઆત

Why Garba is played in Navratri? Find out when and how it started

શું તમે જાણો છો કે નવરાત્રિમાં ગરબા શા માટે રમાય છે અને ગરબા રમીને નવરાત્રી ઉજવવાની પરંપરા કેટલી જૂની છે? આજે અમે તમને એના વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ