સત્તાનું સમીકરણ / ગુજરાતમાં મોટા ઉલટફેરના એંધાણ? કોંગ્રેસે 2017માં જ્યાં ટક્કર આપી હતી ત્યાં ઓછું વોટિંગ

Which party will be hurt by the low turnout in the first phase of elections in gujarat

ગઇકાલે ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીના પ્રથમ તબક્કાના મતદાનમાં 15 વર્ષ બાદ સૌથી ઓછું મતદાન નોંધાયું. ત્યારે હવે જોવાનું એ રહ્યું કે, શું ગુજરાતમાં ઓછું મતદાન કોઇ પક્ષને સૌથી વધુ નુકસાન કરશે કે કેમ?

Loading...