જૂની ઢબે આગાહી / ખેડૂતો આવનાર વર્ષ કેવું આવશે? પ્રાચીન પરંપરા મુજબ ટિટોડીના ઈંડા પરથી આવ્યો વરસાદનો વરતારો, ચિંતાના વાદળો નહીં

What is the belief of Monsoon Ansar and Titodi Eggs

આજે સેટેલાઈટથી લઈને અદ્યતન ટેકનિકનો ઉપયોગ વરસાદ અને હવામાન માહિતી મેળવી શકાય છે. પરતું દેશમા પ્રાચીનકાળથી થતી વરસાદના વરતારાની પણ એક પરંપરા છે. જેમાં ટીટોડીના ઈંડા અંગેની માન્યતા ખૂબ જ લોકપ્રિય છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ