કામની વાત / આ રીતે જાણો તમારું આધાર કાર્ડ ક્યાં અને કેટલી વખત કરાયું છે યૂઝ, અપનાવો સરળ પ્રોસેસ

want to know that where and how many times your aadhaar card used chek it

UIDAIની વેબસાઈટ પર તમે જાણી શકો છો કે છેલ્લા 6 મહિનામાં તમારું આધાર કાર્ડ ક્યાં અને કેટલી વાર યૂઝ કરાયું છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ