કડક સંદેશ / 'અમેરિકા ઇઝ બેક', જો બાઇડને આપ્યું એવું નિવેદન કે ચીનની વધી ગઇ ચિંતા

US will take on challenges posed by china

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ જો બાઇડને ચીનને કડક સંદેશમાં કહ્યું કે 'અમેરિકા ઇઝ બેક'. હવે આમને-સામને મુકાબલો થશે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ