સો સલામ / ગુજરાતી ડૉક્ટરની પહેલને સલામ, માનસિક દિવ્યાંગ બાળકો દ્વારા ચાલતુ મુંબઈનું પ્રથમ સુપર માર્કેટ શરૂ કર્યુ

umart urja trust runs mumbais first mall for specially abled children

મુંબઈ શહેરમાં એક ગુજરાતી ડોક્ટરે 'ઉર્જા ટ્રસ્ટ' ના મધ્યમથી એક અનોખી પહેલ કરી છે. તેમનું ધ્યેય છે કે એવા બાળકો જેમને ખાસ સંભાળ અને સ્પેશ્યલ એજ્યુકેશન (ચિલ્ડ્રન વિથ સ્પેશ્યલ નીડ્સ) ધરાવતા બાળકોને પણ સમાજ દ્વારા સમાન રીતે ટ્રીટ કરવામાં આવે અને તેમનો સર્વાંગી વિકાસ થાય.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ