કામની વાત / બાળકનું આધાર બનાવવું હોય તો વાંચી લો આ સમાચાર, UIDAIએ આપી મહત્વની જાણકારી

uidai said how to enroll newborn child for aadhaar check full process

UIDAIએ દેશમાં જન્મ લેનાર નવજાત બાળક માટે પણ આધાર કાર્ડની સુવિધા આપી છે. જાણો કઈ રીતે તમે તમારા નવજાત બાળકનું આધાર કાર્ડ બનાવી શકો છો.

Loading...