ટેલિકોમ / હવે 11 અંકનો થઇ શકે છે તમારો મોબાઈલ નંબર; સાથે થશે આટલા ફેરફારો, જાણો વિગતો

TRAI planning to implement 11 digit mobile number

ટ્રાઇએ શુક્રવારે એક પ્રસ્તાવ મુક્યો છે. આ દરખાસ્તમાં દેશમાં 11 અંકના મોબાઇલ નંબરોને વાપરવાનું સૂચન આપવામાં આવ્યું છે. ટ્રાઇ માને છે કે આમ કરવાથી દેશમાં મોબાઇલ નંબરની ક્ષમતા વધીને 1000 કરોડ થઈ જશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ