સોમનાથ / આજે શ્રાવણ માસનો પ્રથમ સોમવાર, દેશના પ્રથમ જ્યોતિલિંગ સોમનાથ મહાદેવ મંદિરે શ્રદ્ધાળુઓ ઉમટી પડયા

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ