પ્રતિબંધ / મેડિકલ સ્ટોર પર નહીં મળે ખાંસી-તાવની આ મેડિસિન: 14 દવાઓ પર લાગ્યો બેન, જુઓ આખું લિસ્ટ

This cough-fever medicine will not be available at medical stores: Ban on 14 medicines, see the full list

તાવ, શરીરના દુખાવા જેવી સામાન્ય દવાઓ જે મેડિકલ સ્ટોર પર સરળતાથી ઉપલબ્ધ છે, સરકારે આવી 14 ફિક્સ્ડ ડોઝ કોમ્બિનેશન (FDC) દવાઓ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ