પ્રવાસન / કચ્છનું નામ વિશ્વફલક પર ગુંજ્યુ, વિશ્વમાં ફરવા લાયક સ્થળોમાં કચ્છનું આ સ્થળ 3 નંબરનું સૌથી લોકપ્રિય સ્થળ

The New York times best tourism place list kutch kadiyadhroo on third number

ક્ચ્છ રણ ઉત્સવ બાદ પ્રવાસન ક્ષેત્રે કચ્છનું નામ વધુ એકવાર વિશ્વફલક ગુંજયું છે. ક્ચ્છના "કડીયાધ્રો"  સ્થળને ધ ન્યૂયોક ટાઈમ્સ -૨૦૨૧ ની યાદીમાં વિશ્વ ની 52 ફરવાલાયક સ્થળો પૈકી ત્રીજા નંબરે સ્થાન મળ્યું છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ