તમારા કામનું / વાળ તો બધાના ખરતાં હોય, પણ ક્યારે ખબર પડે કે હવે ઈલાજની છે જરૂર? જાણો તેની પાછળના કારણ અને લક્ષણો

signs and symptoms that can tell you about abnormal hair fall

વાળ ખરવા તે એક સામાન્ય સમસ્યા છે. દરરોજ મોટી સંખ્યામાં વાળ ખરે છે અને નવા વાળ ઊગે છે. વાળ વધારે ખરવા લાગે તો તે એક ચિંતાનો વિષય બની જાય છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ