હાલાકી / વિકાસના રસ્તા પર પડવાની ગેરંટી પાક્કી! અમદાવાદનો આ ખાડો જનતાને દેખાય છે પરંતુ AMCને નહીં

Roads in Smart City Ahmedabad are not smart but dangerous

Ahmedabad news: સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં રસ્તાઓ સ્માર્ટ નહીં પરંતુ જીવલેણ છે, અહીં ખાડો કે ભૂવો પડ્યા પછી પણ મહિનાઓ સુધી તંત્ર ઊંઘતું રહે છે

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ