દૂર્ઘટના / ચીનની અંદર 2000 ફૂટ નીચે 14 દિવસ સુધી ફસાયેલા હતા 11 લોકો અને પછી...

Rescue worker in china

ચીનમાં આવેલ સોનાની એખ ખાણમાં 11 લોકો જમીનની 2 હજાર ફૂટ નીચે 14 દિવસથી ફંસાયા હતા. અંતમાં રવિવારના રોજ બધા  11 લોકોને બહાર નિકાળવામાં આવ્યાં છે.

Loading...
X

Trending

Pegasus Snooping
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ