નિયમ / પોસ્ટ ઓફિસમાં ખાતું હોય તો વાંચી લેજો આ સમાચાર, 1 એપ્રિલથી લાગવાનો છે આ ચાર્જ

Post office new rule will applicable from 1 april 2021 charges on money deposite and withdrawal

પોસ્ટ ઓફિસના ગ્રાહકો માટે મોટા સમાચાર છે. જો તમારું ખાતું પણ પોસ્ટ ઓફિસમાં છે તો આજે જ આ બાબત જાણી લો નહીંતર તમારું નુકસાન થઈ શકે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ