કાર્યવાહી / PM કિસાન સન્માન નિધી યોજનાના પૈસા પાછા આપવા પડશે, કેમ કે...

 PM will have to pay back the money of Kisan Samman Nidhi Yojana

PM કિસાન સન્માન નિધી યોજનાને લઈને સરકારે મહત્વની કાર્યવાહી શરુ કરી છે. જો બોગસ ખેડુત બનીને લાભ લીધો હશે તો પૈસા પાછા આપવા પડશે. કેન્દ્ર સરકાર એક- એક રૂપિયાની વસૂલાત કરશે.

Loading...