વાસ્તુ ટિપ્સ / ઘરમાં આ રીતે મોરપીંછ રાખવાથી ખુલી જાય છે કિસ્મત, જાણૉ તેના નિયમ

Placing a peacock feather like this in a Vastu house opens up luck, know the rule

Peacock feather: હિંદુ ધર્મમાં મોરપીંછનું ખૂબ મહત્વ છે. મોરપીંછને શુભ માનવામાં આવે છે. જો આપણા ઘરમાં યોગ્ય જગ્યાએ મોરપીંછ રાખવામાં આવે તો આપણી કિસ્મત બદલાઈ શકે છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ