બોલિવુડ / જે થિયેટરમાં નથી મળ્યું તે OTT જોવા મળ્યું... ફિલ્મ પઠાન જોઇને ફેન્સ બોલ્યા- આ સીન થિયેટરમાં આગ લગાવી દેત

pathaan ott release deleted scene viral on social media

OTT પર પઠાનના રિલીઝ થતા, તે સીન્સ સોશિયલ મીડિયા પર છવાઇ ગયો છે. જે સીન થિયેટરમાં બતાવવામાં આવ્યા ના હતા. તે સીન જોઇ ફેન્સે કહ્યું કે આ સીન થિયેટરમાં આગ લગાવી દેત.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ