ગાંધીનગર / DAP ખાતરનો ભાવ વધતાં ખેડૂતોમાં રોષ, કૃષિમંત્રી ફળદુએ કરી આખરે સ્પષ્ટતા, જાણો શું કહ્યું

Outrage among farmers over rising prices of DAP, Minister Faldu finally clarified

ગુજરાતમાં વેચાણ કરતી ખાતરની કંપનીએ ભાવ વધાર્યા નથી. ગુજરાતમાં DAP-NPK ખાતરોમાં કોઈ ભાવ વધારો નથી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ