યોજના / રાજ્યના ખેડૂતો માટે સારા સમાચાર, હવે ગુજરાતના ખેડૂતોને મળશે સરકારની આ યોજનાનો લાભ 

now the farmers of Gujarat will get the benefit of this scheme of the government

સરકારે તૈયાર કરેલી 'નો યોર ફાર્મર' યોજના થકી ખેડૂતો મોંઘા ફોનની ખરીદી કરી શકશે જેનું વ્યાજ સરકાર ભોગવશે, આ માટે કોઓપરેટિવ બેન્ક ખેડૂતોને ધિરાણ આપશે 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ