શિક્ષણ / ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ-વાલીઓ માટે રાહતના સમાચાર, ધોરણ-11માં પ્રવેશ તથા સ્કૂલ ફીને લઈને શિક્ષણમંત્રીનું મોટું નિવેદન

News of relief for students-parents of Gujarat, big statement of the Minister of Education regarding admission in...

ગુજરાતમાં કોરોના સંક્રમણ અને કેસ ઘટતા હવે શાળા કોલેજો ફરી શરૂ કરવાનો નિર્ણય લેવાઈ શકે છે ટૂંક સમયમાં જ શાળા કોલેજો ખોલવા માટે નિર્ણય લેવાઈ શકે છે 

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ