આનંદો / ગુજરાતના 16 હજાર 667 ખેડૂતોને સરકાર ચૂકવશે રૂપિયા 6 હજારની સહાય, કઇ રીતે મળશે લાભ

Mobile assistance will be provided to 16667 farmers of Gujarat

ગુજરાતના ખેડૂતો માટે મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે. રાજ્ય સરકાર 16 હજાર 667 ખેડૂતોને મોબાઈલ ખરીદી પર રૂપિયા 6 હજાર ચૂકવશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ