તમારા કામનું / PF-બૅન્કિંગથી લઈને GST સુધી: 1 એપ્રિલથી દેશમાં થશે આ મોટા બદલાવ, સામાન્ય માણસને થશે સીધી અસર

many changes will be seen in country from 1st april

1 એપીલ 2022થી દેશમાં ઘણા નાના મોટા બદલાવો જોવા મળશે, જેની સીધી અસર તમારા ખિસ્સા પર પડશે. જાણો ક્યા ક્યા બદલાવ થવા જઈ રહ્યા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ