કામની વાત / LPG રસોઈ ગેસને લઈને સરકારે લીધો આ મોટો નિર્ણય, હવે આ રીતે કરવાનું રહેશે બુકિંગ

 Lpg consumers get choice of getting a refill cylinder from three dealers without residence proof

સરકારના નવા નિયમ મુજબ ગ્રાહકને એક ડીલરને બદલે એકસાથે 3 ડીલરને ગેસ બુકિંગની સુવિધા મળશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ