એગ્રિકલ્ચર / ગુજરાતના ખેડૂતો માટે કિસાન સહાય યોજના જાહેર, આ પરિસ્થિતિમાં મળશે સહાય

Kisan Sahay Yojana announced for farmers of Gujarat

ખરીફ ઋતુ 2021માં કુદરતી આપત્તિ સમયે પાક નુક્સાન સામે ખેડૂતોને સરળતાથી લાભ આપવા મુખ્યમંત્રી કિસાન સહાય યોજનાને 2021 માટે મંજૂરી અપાઈ છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ