લોકસભા / શું મોદી સરકાર ખેડૂતોનું દેવું માફ કરી રહી છે? સંસદમાં નાણા મંત્રીએ આપ્યું મહત્વનું નિવેદન

Is Modi government forgiving farmers' debt? Important statement made by the Finance Minister in Parliament

મોદી સરકારે ખેડૂતોની દેવામાફી અંગે સ્થિતિ સ્પસ્ટ કરી દીધી છે. સંસદમાં નાણા રાજ્યમંત્રી ભાગવત કરાડે લેખિત ઉત્તર આપીને આ મામલે શંકાનું સમાધાન કરી નાખ્યું છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ