પરિવર્તન / UK, US, Canadaમાંથી ભારતીય વિદ્યાર્થીઓનો રસ ઉડ્યો, હવે અહીં ભણવા જવાનો ક્રેઝ 

 Indian students are looking for Germany Chile Turkey Spain like countries for foreign study

ભારતીય યુવાનોનો યુકે, યુએસમાંથી રસ ઘટવા પાછળ જુદા જુદા કારણો જવાબદાર છે. બ્રેક્ઝિટ બાદ યુકે ઈકોનોમી ક્રાઈસિસમાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે, જેને કારણે તેઓ વિદેશથી આવતા વિદ્યાર્થીઓ માટેના નિયમો કડક કરી રહ્યા છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ