તમારા કામનું / PAN કાર્ડ બનાવતી વખતે ખોટી માહિતી એડ થઈ ગઈ છે? આ સિમ્પલ પ્રોસેસથી ઘરે બેઠા સુધારો ભૂલ

if some information are wrong in your pan card get corrected by this method

જો PAN અને આધારમાં અલગ-અલગ માહિતી નોંધવામાં આવી છે જેવી કે નામ, જન્મ તારીખ વગેરે. તો આવી સ્થિતિમાં બંનેને લિંક કરવામાં મુશ્કેલી આવી શકે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ