મધપૂડો / હવે શું.! ટેસ્ટ રેકિંગ વિવાદ થતાં ICCએ માંગી માફી, જણાવ્યું કેમ ટીમ ઈન્ડિયા થોડા સમય માટે બની ગઈ નંબર 1

icc test rankings controversy icc statement on this issue team india number one

આઈસીસીની વેબસાઈટ પર ટેસ્ટ રેન્કિંગમાં ભારતીય ટીમને નંબર-1 બતાવવામાં આવ્યું હતુ. હવે આ આખા મામલાને લઇને આઈસીસીએ માફી માંગી છે. ICCએ કહ્યું કે કોઈ પણ પ્રકારની અસુવિધા માટે તેમને દુ:ખ છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ