ચોમાસું / અમદાવાદમાં વીજળીના કડાકા સાથે મેઘ મહેર, શહેરના અનેક વિસ્તારમાં પાણી ભરાયા

Gujarat Meteorological Department forecasts About rainfall

ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદ થવાની સંભાવના, ચોમાસુ દક્ષિણ ગુજરાતમાં સક્રિય થતા વરસાદની આગાહી કરાઈ 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ