યોજના / વાહન અકસ્માતમાં ઇજાગ્રસ્તને સારવાર માટે રાજ્ય સરકાર આપે છે 50,000 રૂપિયા સુધીની સહાય

Gujarat government important plans for road accidents treatment

અકસ્માતમાં થતો મૃત્યુ દર ઘટાડવા માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા 'વાહન અકસ્માત સારવાર યોજના' લાગુ કરવામાં આવી હતી. જેમાં ઇજાગ્રસ્તને 50 હજાર સુધીની સહાય મળે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ