મહામંથન / સરકારી શાળાઓ, જેની સિસ્ટમ પર સરકારને જ નથી ભરોસો, તો પછી શિક્ષણનું સ્તર ક્યારે સુધરશે?

Government schools, whose system the government itself does not trust, then when will the standard of education improve

મહામંથન: રાજ્યમાં સરકારી શાળાઓ ફરી ચર્ચામાં આવી છે. સરકારી શાળામાં બાળકોને ભણવા ન મુકતા સધ્ધર લોકો સામે સવાલ ઉભા થયા છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ