તમારા કામનું / 1 ઓક્ટોબરથી તમારા નોકરીના કલાકો વધી જશે, સરકાર કરી રહી છે નિયમોમાં ફેરફાર, આ વાંચી લો નહીંતર...

from october 1 office time will be for 12 hours pf will increase check details

નોકરીયાત લોકો માટે આવતા મહિને ઓક્ટોબરથી મોટો ફેરફાર થવા જઈ રહ્યો છે. જાણો તમને કેવી રીતે થશે અસર.

Loading...