તમારા કામનું / ઉનાળામાં ઠંડુ પાણી શરીર માટે છે ખૂબ જ ખતરનાક, સ્વાસ્થ્યને થાય છે આ 4 મોટા નુકસાન

Drinking cold water in summer has 4 big disadvantages

ઉનાળામાં ઠંડું પાણી પીવાથી સ્વાસ્થ્ય પર ગંભીર નુકસાન થઈ શકે છે. તેનાથી શરદી-ખાંસી ઉપરાંત આ મુશ્કેલીઓ ઉભી થઈ શકે છે. 

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ