ચક્રવાતની અસર / તૌકતે વાવાઝોડાને લઈ સૌથી મોટા સમાચાર, જાણો ગુજરાતથી કેટલું દૂર છે દરિયાઈ તોફાન

Cyclone Tauktae live news Update, know how far Tauktae from Gujarat

અરબી સમુદ્રમાં તૌકતે વાવાઝોડું વધુ મજબૂત બનવાની સાથે સાયકલોનીક સ્ટોર્મ હવે સીવીયર સાયકલોનીક સ્ટોર્મમાં બદલાયું, ભાવનગર મનપા કમિશનરે રસીકરણ બંધ રાખવાની જાહેરાત કરી છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ