પ્રચાર / VIDEO : 'જામ' નગરીમાં PMને સાંભળવા આવેલા લોકોએ આ રીતે વધાર્યું તેમનું પ્રોત્સાહન, જુઓ વીડિયો

crowd turn on flashlights of their mobile phones during Prime Minister Narendra Modi's address in Jamnagar

જામનગરની પીએમ મોદીની રેલીમાં સંબોધન દરમિયાન લોકોએ પોતપોતાના મોબાઈલ ફોનની ફ્લેશલાઈટ ચાલુ કરી હતી.

Loading...