દાવો / કોરોનાના કપરા સંજોગો વચ્ચે આ પ્રધાનમંત્રી છોડી શકે છે ખુરશી, દર્શાવ્યું 'પગારવધારા' નું કારણ

Corona's prime minister may leave the chair amid difficult circumstances, citing 'pay hike'

બ્રિટેનના હાલના વડાપ્રધાન બોરિસ જ્હોન્સનને એ વાતનું દુ:ખ છે કે તેમની પહેલાના પ્રધાનમંત્રીઓ તેમના કરતાં વધુ આવક ધરાવતા હતા, જ્યારે કે એક સાંસદે જણાવ્યું હતું કે બોરિસ જ્હોન્સનની 6 સંતાનો છે, જેમાંથી અમુક તો યુવાન થવા આવ્યા છે, તેમના ખર્ચ માટે તેમણે આર્થિક સહાયતા આપવી પડતી હોય છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ