પ્રહાર / મુખ્યમંત્રી બનતા જ દીદીનો PM મોદીને સવાલ, નવી સંસદ માટે પૈસા ખર્ચો છો આ કામ માટે કેમ નહીં

CM Mamta asking to PM  MODI regarding free vaccination in bengal

જો રાજ્યમાં કોઈ કેન્દ્રમંત્રી આવે છે તો તેમણે પણ RT-PCR નો નેગેટિવ રિપોર્ટ લાવવો જરૂરી છે. નિયમ બધાને સરખા લાગુ પડે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ