ફરિયાદ / બાળકોના ટ્યુશન ક્લાસ બંધાવતા વાલીઓ ચેતજો, પાટણમાં 166 વિદ્યાર્થીઓ લાખોમાં છેતરાયા, ક્લાસીસ સંચાલકોનો ઠગાઇકાંડ

Class administrators cheated with 166 students in Patan

પાટણ શહેરમાં કોમ્પ્યુટર ક્લાસીસના સંચાલકોએ વિદ્યાર્થીઓ સાથે મોટી ઠગાઈ કરી હોવાની ઘટના સામે આવી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ