રિપોર્ટ / આ શખ્સ બન્યા અમેરિકાના 'સૌથી મોટા ખેડૂત', આખા અમદાવાદની થાય તેનાથી ડબલ જમીન ખરીદી

Bill gates is largest owner of private farmland in us

માઇક્રોસોફ્ટના સંસ્થાપક અને દુનિયાના ચોથા નંબરના ધનવાન વ્યક્તિ બિલ ગેટસે અમેરિકામાં મોટા પાયે ખેતીની જમીન ખરીદી છે. સૂત્રોને મળતી જાણકારી મુજબ હવે બિલ ગેટ્સ અમેરિકામાં 18 રાજ્યોમાં કુલ 2 લાખ 42 હજાર એકડ ખેતીની જમીનના માલિક બની ગયા છે. આટલી વધારે જમીન ખરીદ્યા બાદ બિલ ગેટ્સ અમેરિકામાં ખેતીવાળી જમીનના સૌથી મોટા માલિક  (ખાનગી ઓનર) થઇ ગયા છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ